Honda Civic Intake

Bcp Black 01-05 Honda Civic 1.7l Atmt Racing Air Intake Kit
Bcp Black 01-05 Honda Civic 1.7l Atmt Racing Air Intake Kit
38.99
View Details
Plastic Air Intake Pipe Induction Filter For 92-00 Honda Civic Eg Ek 1.6l Black
Plastic Air Intake Pipe Induction Filter For 92-00 Honda Civic Eg Ek 1.6l Black
39.99
View Details
Bcp Blue 01-05 Honda Civic 1.7l L4 Mt Cold Air Intake System Air Filter
Bcp Blue 01-05 Honda Civic 1.7l L4 Mt Cold Air Intake System Air Filter
49.99
View Details
Blue For 2001-2005 Honda Civic 1.7l L4 Air Intake System Kit Filter
Blue For 2001-2005 Honda Civic 1.7l L4 Air Intake System Kit Filter
42.74
View Details
For 06-11 Honda Civic Dx Lx Lightweight Short Ram Air Intake Systemred Filter
For 06-11 Honda Civic Dx Lx Lightweight Short Ram Air Intake Systemred Filter
43.88
View Details
For 01-05 Honda Civic 1.7l Aluminum Engine Cold Air Intake System Wblue Filter
For 01-05 Honda Civic 1.7l Aluminum Engine Cold Air Intake System Wblue Filter
35.88
View Details
96-00 Honda Civic Dx Lx 1.6l Sohc Em1 Black Piping Cold Air Intake With Filter
96-00 Honda Civic Dx Lx 1.6l Sohc Em1 Black Piping Cold Air Intake With Filter
36.95
View Details
2.0l Short Ram Air Intake Red Filter For Honda 06-11 Civic Si
2.0l Short Ram Air Intake Red Filter For Honda 06-11 Civic Si
39.19
View Details
For 96-00 Honda Civic Cxdxlx Lightweight Cold Air Intake Systemblue Filter
For 96-00 Honda Civic Cxdxlx Lightweight Cold Air Intake Systemblue Filter
35.88
View Details
01-05 Honda Civic Dx Lx 1.7l Mt Black Piping Racing Jdm Cold Air Intake System
01-05 Honda Civic Dx Lx 1.7l Mt Black Piping Racing Jdm Cold Air Intake System
36.99
View Details
Cold Air Intake Induction Kit Blue Filter For 96-98 Honda Civic Exhx 1.6l
Cold Air Intake Induction Kit Blue Filter For 96-98 Honda Civic Exhx 1.6l
31.53
View Details
96-00 Honda Civic Ex Si Mt Jdm Black Piping Cold Air Intake With 2.75 Filter
96-00 Honda Civic Ex Si Mt Jdm Black Piping Cold Air Intake With 2.75 Filter
35.99
View Details
For 06-11 Honda Civic 1.8l Lightweight Aluminum Cold Air Intake Kitred Filter
For 06-11 Honda Civic 1.8l Lightweight Aluminum Cold Air Intake Kitred Filter
39.88
View Details
Bcp Black 01-05 Honda Civic 1.7l L4 Mt Cold Air Intake System Air Filter
Bcp Black 01-05 Honda Civic 1.7l L4 Mt Cold Air Intake System Air Filter
49.99
View Details
Bcp Black 96-98 Honda Civic Exhx 1.6l L4 Air Intake Racing System Filter
Bcp Black 96-98 Honda Civic Exhx 1.6l L4 Air Intake Racing System Filter
34.99
View Details
For 2001-2005 Honda Civic 1.7l Aluminum Cold Air Intake System Kit Wblue Filter
For 2001-2005 Honda Civic 1.7l Aluminum Cold Air Intake System Kit Wblue Filter
38.88
View Details
Fits 2001 2002 2003 2004 2005 Honda Civic 1.7l Black Cold Air Intake Kitfilter
Fits 2001 2002 2003 2004 2005 Honda Civic 1.7l Black Cold Air Intake Kitfilter
37.03
View Details
1988-1991 Honda Civic Crx Ef 1.5l 1.6l L4 Jdm Cold Air Intake System Kit Black
1988-1991 Honda Civic Crx Ef 1.5l 1.6l L4 Jdm Cold Air Intake System Kit Black
39.99
View Details
For 2006-2011 Honda Civic Si High Flow Short Ram Air Intake Systemred Filter
For 2006-2011 Honda Civic Si High Flow Short Ram Air Intake Systemred Filter
39.98
View Details
For 2006-2011 Honda Civic Dx Lx Hi-flow Short Ram Air Intake Systemblue Filter
For 2006-2011 Honda Civic Dx Lx Hi-flow Short Ram Air Intake Systemblue Filter
46.88
View Details
For 1996-2000 Honda Civic Cx Dx Lx 1.6l L4 Cold Air Intake Kit Red Filter
For 1996-2000 Honda Civic Cx Dx Lx 1.6l L4 Cold Air Intake Kit Red Filter
39.05
View Details
For 2001-2005 Honda Civic 1.7l Aluminum Cold Air Intake System Kit Wred Filter
For 2001-2005 Honda Civic 1.7l Aluminum Cold Air Intake System Kit Wred Filter
39.88
View Details
For 88-91 Honda Civic Ex Rt Crx Si 1.6 - 1.5l Cold Air Intake Kit Red Filter
For 88-91 Honda Civic Ex Rt Crx Si 1.6 - 1.5l Cold Air Intake Kit Red Filter
34.95
View Details
Carbon Fiber Air Intake Pipe Honda With Air Filter For Civic 92-00 Ek Eg 100
Carbon Fiber Air Intake Pipe Honda With Air Filter For Civic 92-00 Ek Eg 100
89.99
View Details
For 1999-2000 Honda Civic Si 1.6l Engine Short Ram Air Intake Systemred Filter
For 1999-2000 Honda Civic Si 1.6l Engine Short Ram Air Intake Systemred Filter
27.38
View Details
Bcp Blue 99-00 Honda Civic Hx Ex Si 1.6l Cold Air Intake Induction Kit Filter
Bcp Blue 99-00 Honda Civic Hx Ex Si 1.6l Cold Air Intake Induction Kit Filter
49.99
View Details
Bcp Red 02-05 Honda Civic Si 2.0l Short Ram Air Intake Induction Kit Filter
Bcp Red 02-05 Honda Civic Si 2.0l Short Ram Air Intake Induction Kit Filter
39.99
View Details
For 1988-1991 Honda Civiccrx Engine Short Ram Air Intake System Kitred Filter
For 1988-1991 Honda Civiccrx Engine Short Ram Air Intake System Kitred Filter
29.88
View Details
1992-1995 Honda Civic Del Sol Eg 1.5l 1.6l Dx Lx Ex Cold Air Intake System Black
1992-1995 Honda Civic Del Sol Eg 1.5l 1.6l Dx Lx Ex Cold Air Intake System Black
35.99
View Details
For 06-11 Honda Civic Si Lightweight Short Ram Air Intake Systemblue Filter
For 06-11 Honda Civic Si Lightweight Short Ram Air Intake Systemblue Filter
36.88
View Details
2.75 Cold Air Intake Blue Filter For 1996-2000 Honda Civic Cx Dx Lx 1.6l L4
2.75 Cold Air Intake Blue Filter For 1996-2000 Honda Civic Cx Dx Lx 1.6l L4
39.05
View Details
2006-2011 Honda Civic Ex Dx Lx Black Cold Air Intake System Kit Wred Air Filter
2006-2011 Honda Civic Ex Dx Lx Black Cold Air Intake System Kit Wred Air Filter
47.49
View Details
1992-1995 Honda Civic Eg Black Cold Air Intake System Kit W 2.75 Air Filter
1992-1995 Honda Civic Eg Black Cold Air Intake System Kit W 2.75 Air Filter
36.09
View Details
For 01-05 Honda Civic 1.7l Aluminum Engine Cold Air Intake System Wred Filter
For 01-05 Honda Civic 1.7l Aluminum Engine Cold Air Intake System Wred Filter
35.88
View Details
For 96-00 Honda Civic Ex Manual Transmission Polished Cold Air Intake System Kit
For 96-00 Honda Civic Ex Manual Transmission Polished Cold Air Intake System Kit
35.99
View Details
For 06-11 Honda Civic Dx Lx Lightweight Short Ram Air Intake Systemblue Filter
For 06-11 Honda Civic Dx Lx Lightweight Short Ram Air Intake Systemblue Filter
43.88
View Details
Bcp Red 06-11 Honda Civic Si 2.0l L4 Cold Air Intake Racing System Filter
Bcp Red 06-11 Honda Civic Si 2.0l L4 Cold Air Intake Racing System Filter
49.99
View Details
2012-2015 Honda Civic Si 2.4l K24 Cold Air Induction Intake Black Red Filter
2012-2015 Honda Civic Si 2.4l K24 Cold Air Induction Intake Black Red Filter
68.95
View Details
1988-1991 Honda Civic Crx Ef Lx Dx L4 Jdm Cold Air Intake Kit System Induction
1988-1991 Honda Civic Crx Ef Lx Dx L4 Jdm Cold Air Intake Kit System Induction
38.99
View Details
For 92-97 Honda Civic Del Sol Aluminum Cold Air Intake System Kit Wblue Filter
For 92-97 Honda Civic Del Sol Aluminum Cold Air Intake System Kit Wblue Filter
33.38
View Details
Short Ram Air Intake Kit Red Filter For 96-98 Honda Civic Ek Ej Hx Ex 1.6l L4
Short Ram Air Intake Kit Red Filter For 96-98 Honda Civic Ek Ej Hx Ex 1.6l L4
25.59
View Details
Af Dynamic Cold Air Intake Kit For 2006-2011 For Honda Civic Si 2.0l 2.0 L4
Af Dynamic Cold Air Intake Kit For 2006-2011 For Honda Civic Si 2.0l 2.0 L4
159.99
View Details
Short Ram Air Intake Kit Red Filter For 96-98 Honda Civic Ek Ej Hx Ex 1.6l L4
Short Ram Air Intake Kit Red Filter For 96-98 Honda Civic Ek Ej Hx Ex 1.6l L4
31.49
View Details
For 1996-2000 Honda Civic Cxdxlx Short Ram Air Intake System Kitred Filter
For 1996-2000 Honda Civic Cxdxlx Short Ram Air Intake System Kitred Filter
32.88
View Details
For 96-00 Honda Civic Cxdxlx Lightweight Cold Air Intake Systemred Filter
For 96-00 Honda Civic Cxdxlx Lightweight Cold Air Intake Systemred Filter
37.88
View Details
Cold Air Intakered Filter For 1996-2000 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej Ek Em 1.6 L4
Cold Air Intakered Filter For 1996-2000 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej Ek Em 1.6 L4
39.05
View Details
Performance Black Cold Air Intake System For 96-00 Honda Civic Sidxlxcx 1.6l
Performance Black Cold Air Intake System For 96-00 Honda Civic Sidxlxcx 1.6l
36.50
View Details
Bcp Red 1996 1997 1998 1999 2000 Honda Civic Dxlxcx Short Ram Air Intake
Bcp Red 1996 1997 1998 1999 2000 Honda Civic Dxlxcx Short Ram Air Intake
39.99
View Details
For 1999-2000 Honda Civic Si 1.6l Engine Short Ram Air Intake Systemblue Filter
For 1999-2000 Honda Civic Si 1.6l Engine Short Ram Air Intake Systemblue Filter
27.38
View Details
Short Ram Air Intake Kit Red For 96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej Ek Em 1.6 L4
Short Ram Air Intake Kit Red For 96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej Ek Em 1.6 L4
35.99
View Details
Bcp Blue 1996 1997 1998 1999 2000 Honda Civic Dxlxcx Short Ram Air Intake
Bcp Blue 1996 1997 1998 1999 2000 Honda Civic Dxlxcx Short Ram Air Intake
39.99
View Details
For 06-11 Honda Civic Si 24dr Fg2 Fa5 Cold Air Intake Induction System Filter
For 06-11 Honda Civic Si 24dr Fg2 Fa5 Cold Air Intake Induction System Filter
38.67
View Details
For 1996-2000 Honda Civic Cxdxlx High Flow Cold Air Intake Systemred Filter
For 1996-2000 Honda Civic Cxdxlx High Flow Cold Air Intake Systemred Filter
38.88
View Details
Black Blue Air Intake System Kit Filter For 2001-2005 Honda Civic 1.7l 4cyl
Black Blue Air Intake System Kit Filter For 2001-2005 Honda Civic 1.7l 4cyl
37.99
View Details
For 96-00 Honda Civic Ex 1.6l Lightweight Cold Air Intake Systemred Cone Filter
For 96-00 Honda Civic Ex 1.6l Lightweight Cold Air Intake Systemred Cone Filter
34.38
View Details
Black Red Air Intake System Kit Filter For 2001-2005 Honda Civic 1.7l 4cyl
Black Red Air Intake System Kit Filter For 2001-2005 Honda Civic 1.7l 4cyl
37.99
View Details
Air Intake Kit Red Filter For 96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej 1.6l Short Ram
Air Intake Kit Red Filter For 96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej 1.6l Short Ram
39.05
View Details
Red For 2001-2005 Honda Civic 1.7l L4 Air Intake System Kit Filter
Red For 2001-2005 Honda Civic 1.7l L4 Air Intake System Kit Filter
42.74
View Details
For 2001-2005 Honda Civic Ex Engine Short Ram Air Intake Systemblue Cone Filter
For 2001-2005 Honda Civic Ex Engine Short Ram Air Intake Systemblue Cone Filter
30.88
View Details
For 92-97 Honda Civic Del Sol Aluminum Cold Air Intake System Kit Wred Filter
For 92-97 Honda Civic Del Sol Aluminum Cold Air Intake System Kit Wred Filter
34.38
View Details
Plastic Air Intake Pipe Induction Filter For 92-00 Honda Civic Eg Ek 1.6l Red
Plastic Air Intake Pipe Induction Filter For 92-00 Honda Civic Eg Ek 1.6l Red
39.99
View Details
Blue For 1988-1991 Honda Civic Crx Si Ex 1.6l L4 Cold Air Intake Kit Filter
Blue For 1988-1991 Honda Civic Crx Si Ex 1.6l L4 Cold Air Intake Kit Filter
47.49
View Details
Short Ram Air Intake System Red Filter For Honda 06-11 Civic Si Coupe 2-door
Short Ram Air Intake System Red Filter For Honda 06-11 Civic Si Coupe 2-door
40.19
View Details
01-05 Honda Civic Automatic 1.7l Red Cold Air Intake Stainless Steel Filter
01-05 Honda Civic Automatic 1.7l Red Cold Air Intake Stainless Steel Filter
59.95
View Details
2.75 Black Cold Air Intake Induction System Kit Honda Civic 1996-2000 Ek Dx Lx
2.75 Black Cold Air Intake Induction System Kit Honda Civic 1996-2000 Ek Dx Lx
37.04
View Details
2001-2005 Honda Civic Dx Lx 2.5 Black Piping Cold Air Intake System Filter
2001-2005 Honda Civic Dx Lx 2.5 Black Piping Cold Air Intake System Filter
37.99
View Details
Cold Air Intake Racing System Filter For 06-11 Honda Civic Exlxdx 1.8l Blue
Cold Air Intake Racing System Filter For 06-11 Honda Civic Exlxdx 1.8l Blue
41.99
View Details
Black Short Ram Air Intake System For Honda 92-95 Civic 93-97 Del Sol 1.51.6l
Black Short Ram Air Intake System For Honda 92-95 Civic 93-97 Del Sol 1.51.6l
23.93
View Details
96-00 Honda Civic Ex Em1 Mt Black Piping Cold Air Intake System 2.75 Filter
96-00 Honda Civic Ex Em1 Mt Black Piping Cold Air Intake System 2.75 Filter
36.99
View Details
Red For 1988-1991 Honda Civic Crx Si Ex 1.6l L4 Cold Air Intake System
Red For 1988-1991 Honda Civic Crx Si Ex 1.6l L4 Cold Air Intake System
47.49
View Details
2006-2011 Honda Civic Si Black Pipe Racing Cold Air Intake System With Filter
2006-2011 Honda Civic Si Black Pipe Racing Cold Air Intake System With Filter
44.89
View Details
1992 1993 1994 1995 Honda Civic Air Intake Tube Hose Oem
1992 1993 1994 1995 Honda Civic Air Intake Tube Hose Oem
25.00
View Details
Cold Air Intake Induction Blue Filter For 96 97 98 Honda Civic Exhx 1.6l
Cold Air Intake Induction Blue Filter For 96 97 98 Honda Civic Exhx 1.6l
31.53
View Details
Bcp Black 12-15 Honda Civic Exlxdx 1.8l Cold Air Intake Racing System Filter
Bcp Black 12-15 Honda Civic Exlxdx 1.8l Cold Air Intake Racing System Filter
59.50
View Details
For 1996-2000 Honda Civic Ex Hx Short Ram Air Intake System Kitred Cone Filter
For 1996-2000 Honda Civic Ex Hx Short Ram Air Intake System Kitred Cone Filter
28.38
View Details
Short Ram Air Intake Kitblack For 96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej Ek Em 1.6 L4
Short Ram Air Intake Kitblack For 96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Ej Ek Em 1.6 L4
35.99
View Details
06-11 For Honda Civic Si 2.0l 2.0 L4 Af Dynamic Cold Air Intake Kit Red
06-11 For Honda Civic Si 2.0l 2.0 L4 Af Dynamic Cold Air Intake Kit Red
169.99
View Details
Blue For 2001-2005 Honda Civic 1.7l L4 Mt Dx Lx Ex Hx Cold Air Intake Kit
Blue For 2001-2005 Honda Civic 1.7l L4 Mt Dx Lx Ex Hx Cold Air Intake Kit
47.49
View Details
Blue For 1992-1995 Honda Civic 1.5l 1.6l L4 Air Intake System Kit Filter
Blue For 1992-1995 Honda Civic 1.5l 1.6l L4 Air Intake System Kit Filter
37.99
View Details
For 1996-2000 Honda Civic Ex Hx Short Ram Air Intake System Kitblue Cone Filter
For 1996-2000 Honda Civic Ex Hx Short Ram Air Intake System Kitblue Cone Filter
28.38
View Details
Short Ram Air Intake Kit Black Filter For 96-98 Honda Civic Ek Ej Hx Ex 1.6l L4
Short Ram Air Intake Kit Black Filter For 96-98 Honda Civic Ek Ej Hx Ex 1.6l L4
31.49
View Details
96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Air Induction Intake Kit Dry Filter
96-00 Honda Civic Cx Dx Lx L4 Air Induction Intake Kit Dry Filter
39.99
View Details
Bcp Red 06-11 Honda Civic Exlxdx 1.8l Cold Air Intake Racing System Filter
Bcp Red 06-11 Honda Civic Exlxdx 1.8l Cold Air Intake Racing System Filter
54.99
View Details
2006-2011 Honda Civic Si 2.0l 2.0 L4 Af Dynamic Heat Shield Cold Air Intake Kit
2006-2011 Honda Civic Si 2.0l 2.0 L4 Af Dynamic Heat Shield Cold Air Intake Kit
159.99
View Details
06-11 For Honda Civic Si 2.0l Af Dynamic Air Intake W Stainless Steel Cover Kit
06-11 For Honda Civic Si 2.0l Af Dynamic Air Intake W Stainless Steel Cover Kit
119.99
View Details
For 88-91 Honda Civic Crx 2.5 Cold Air Intake System Black Air Filter Red
For 88-91 Honda Civic Crx 2.5 Cold Air Intake System Black Air Filter Red
42.90
View Details
Af Dynamic Cold Air Intake Kit For 2012-2015 Honda Civic 1.8l 1.8 Dx Lx Ex Hf
Af Dynamic Cold Air Intake Kit For 2012-2015 Honda Civic 1.8l 1.8 Dx Lx Ex Hf
149.99
View Details
Rtunes V2 01-05 Honda Civic 1.7l L4 Short Ram Air Intake Kit System Filter
Rtunes V2 01-05 Honda Civic 1.7l L4 Short Ram Air Intake Kit System Filter
59.99
View Details
Skunk2 343-05-0100 Cold Air Intake Cai 06-11 Honda Civic Si Fa Fg
Skunk2 343-05-0100 Cold Air Intake Cai 06-11 Honda Civic Si Fa Fg
306.88
View Details
2.75 Jdm Red Cold Air Intake Racing System For 92-95 Honda Civic93-97 Del Sol
2.75 Jdm Red Cold Air Intake Racing System For 92-95 Honda Civic93-97 Del Sol
32.99
View Details
Injen Evo1500 Evolution Air Intake System Honda Civic Sport 2016 1.5l Turbo
Injen Evo1500 Evolution Air Intake System Honda Civic Sport 2016 1.5l Turbo
288.95
View Details
For 1996-2000 Honda Civic Ex 1.6l High Flow Cold Air Intake Systemred Filter
For 1996-2000 Honda Civic Ex 1.6l High Flow Cold Air Intake Systemred Filter
37.88
View Details
Bcp Blue 06-11 Honda Civic Si 2.0l L4 Cold Air Intake Racing System Filter
Bcp Blue 06-11 Honda Civic Si 2.0l L4 Cold Air Intake Racing System Filter
49.99
View Details
For 1988-1991 Honda Crx Civic 2.5 Performance Cold Air Intake W Red Air Filter
For 1988-1991 Honda Crx Civic 2.5 Performance Cold Air Intake W Red Air Filter
35.99
View Details
Cold Air Intake Kit Red Filter For 12-15 Honda Civic Dx Lx Ex Exl 1.8l L4
Cold Air Intake Kit Red Filter For 12-15 Honda Civic Dx Lx Ex Exl 1.8l L4
53.55
View Details
12-15 For Honda Civic Dx Lx Ex Hf 1.8l 1.8 4cyl Af Dynamic Cold Air Intake Kit
12-15 For Honda Civic Dx Lx Ex Hf 1.8l 1.8 4cyl Af Dynamic Cold Air Intake Kit
149.99
View Details
For Honda Civic Si Hb 02-05 Cold Air Intake System Filter Kit Green
For Honda Civic Si Hb 02-05 Cold Air Intake System Filter Kit Green
32.99
View Details
Bcp Red 88-91 Honda Civic Crx Si Ex 1.6l Cold Air Intake Racing System Filter
Bcp Red 88-91 Honda Civic Crx Si Ex 1.6l Cold Air Intake Racing System Filter
49.99
View Details
Plastic Air Intake Pipe Induction Filter For 92-00 Honda Civic Eg Ek 1.6l Blue
Plastic Air Intake Pipe Induction Filter For 92-00 Honda Civic Eg Ek 1.6l Blue
38.99
View Details
New Injen Short Ram Intake Kit - Black For 2016 2017 2018 2019 Honda Civic 1.5t
New Injen Short Ram Intake Kit - Black For 2016 2017 2018 2019 Honda Civic 1.5t
232.49
View Details